راهکارهای برای مبارزه با اعتیاد

من در قبال جوانان میهنم مسئولم و میخواهم کمک کوچکی باشم برای مبارزه و پیشگیری از این پدیده شوم ا

دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 11:34 ق.ظ

مشکلات جنسی و مواد مخدر

یکی از مهمترین مسائل مربوط به مواد مخدر و روی آوردن به این مواد و عدم ترک مواد مخدر. و نرکهای ناموفق مواد مخدر مشکلات جنسی است

1-خیلی از مردان که از انزال زودرس رنج میبرند با توصیه دوستان مواد مخدر را آغاز میکنند.که در ابتدا ظاهرا مشکل حل میشود ولی با ادامه مصرف دچار کاهش شدید میل جنسی میشوند

2-برای افزایش میل جنسی از مخدر های مانند شیشه استفاده میشود که با توجه به اعتیاد آوری شدید شیشه.این مسئله به راحتی موجب اعتیاد شخص به شیشه میشود

3- معتادان که مدتها از مواد مخدر استفاده میکنند بعد از ترک از انزال مداوم رنج برده و به جای درمان دوباره از مواد مخدر استفاده میکنند

4- را حل مشکلات جنسی مواد مخدر نیست

5- درمانهای ساده و مناسبی برای انزال زودرس-میل پایین جنسی-انزال مداوم وجود دارد که با مراجعه به پزشک این مشکلات حل میشود.که متاسفانه مردم(زن و مرد)به جای مراجعه به پزشک به مواد رو می آورند