راهکارهای برای مبارزه با اعتیاد

من در قبال جوانان میهنم مسئولم و میخواهم کمک کوچکی باشم برای مبارزه و پیشگیری از این پدیده شوم ا

۱-من آمادگی دارم تا به تمامی سوالات شما در مورد اعتیاد تا آنجا که در توان دارم پاسخ دهم و کمکی هر چند کوچک باشم

۲-سوالات خود را در قالب پیام بگذارید

۳- استفاده از مطالب این وبلاگ آزاد است

۴-لینک کردن این وبلاگ آزاد است

۵